Informácia o aktuálnej situácii výstavby futbalového štadióna 19/07/23

Published in AKTUALITY Hits: 609 Vytlačiť E-mail

Rozhodnutie o poskytnutí finančného príspevku, ktorého donorom zo štátnych zdrojov je Fond na podporu športu, v písomnej podobe prevzal 12. júla konateľ Futbal Tatran Aréna (FTA), s. r. o., Prešov. Finančný príspevok činí sumu vyše 4,8 milióna eur. Znamená to, že FTA získala oficiálne posledný, doteraz chýbajúci, zdroj financovania celého projektu, teda výstavby futbalového štadióna v Prešove.

            Do konca júla by mala byť v celej tejto predmetnej záležitosti podpísaná zmluva medzi FTA a spomínaným fondom. Rozhodnutie je dielom Správnej rady Fondu na podporu športu a podpísal ho predseda rady Ladislav Križan. V jeho odôvodnení sa popisuje genéza vedúca ku rozhodnutiu, a to od chvíle, keď 28. februára 2023 bola doručená kancelárii fondu v Bratislave písomná žiadosť žiadateľa, teda FTA, s. r. o., o zaradenie projektu medzi projekty športovej infraštruktúry národného významu. Správna rada fondu na svojom zasadnutí 9. marca vzala žiadosť na vedomie. Poslednou fázou v tomto procese bolo zasadanie členov rady 8. júna 2023, na ktorom rozhodli o poskytnutí finančného príspevku. V závere dokumentu sa konštatuje, že výška schváleného príspevku je maximálna a počas realizácie projektu nesmie byť prekročená.

            Týmto činom mesto Prešov získa v konečnom efekte za svoj vklad do výstavby štadióna hodnotu diela v sume viac ako 21 miliónov eur.

V súvislosti so slávnostným aktom začatia výstavby v areáli pri Čapajevovej ulici v Prešove v utorok 18. júla konateľ FTA uviedol, že zhotoviteľ stavby, firma AVA-stav, s. r. o., Galanta, predložil požadovaný harmonogram. Na jeho základe v súčasnosti prebiehajú tri základné stavebné činnosti – hrubé terénne úpravy, búracie práce a nabíjanie kotviacich pilót.  Následne sa budú realizovať prípojky k inžinierskym sieťam.

***

FTA, s. r. o., je zapísaná v Obchodnom registri SR od 6. októbra 2016. Jej spoločníkmi sú mesto Prešov a Prešovský samosprávny kraj. Základným imaním spoločností je 206 600,00 €, z čoho na mesto Prešov pripadá väčšinový vklad vo výške 105 366,00 €. Hlavným poslaním ustanovenia spoločnosti je výstavba nového futbalového štadióna v meste Prešov a jeho prevádzkovanie. Jediným konateľom ako štatutárnym orgánom spoločnosti je od 26. septembra 2020 Ing. Rastislav Mochnacký.

 

 

Investori:

presov  psk   sfz
Last modification: štv 20 júl 2023