Vyššie

Zmluvy

ZMLUVA O POSKYTOVANI ODBORNEJ POMOCI PRI VEREJNOM OBSTARAVANI
DODATOK c.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTI DOTACIE z 03.08.2023 MESTO PRESOV
ZMLUVA O POSKYTOVANI PRAVNYCH SLUZIEB 11 SEPT 2023
VSV CONSULTING DODATOK c.5 K ZMLUVE O DIELO ZO DNA 16.03.2017
 
 
Powered by Phoca Download