Vyššie

Zmluvy

ZMLUVA O POSKYTNUTI DOTACIE Z ROZPOCTU PSK c.1723-2023-OPR
ZMLUVA S VSD O PODMIENKACH REALIZACIE PRELOZKY ERZ
DOHODA O UKONCENI + ZMLUVA O VEDENI UCTOVNICTVA
DODATOK č.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 202300880 zo dňa 29.09.2023
REAL - ZMLUVA O VYPOZICKE NEBYTOVYCH PRIESTOROV
ZMLUVA O POSKYTNUTI DOTACIE Z ROZPOCTU PSK 64-2024-OPR
REAL - DOHODA O SKONCENI ZMLUVY O VYPOZICKE NEBYTOVYCH PRIESTOROV
 
 
Powered by Phoca Download